Bài giảng Xử trí viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: Một số điểm chính - TS.BS. Không Nam Hương

Bài giảng Xử trí viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: Một số điểm chính - TS. BS. Không Nam Hương biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Các khuyến cáo về xử trí viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn; Xử trí viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn; Điều trị kháng sinh trong viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.