Bài giảng Xử trí nội ngoại khoa bệnh tim bẩm sinh - PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh

Bài giảng "Xử trí nội ngoại khoa bệnh tim bẩm sinh" có nội dung chia làm 3 phần chính: Phần 1.Tổng quát, phần 2. Phân loại bệnh tim bẩm sinh, phần 3. Xử trí nội ngoại khoa bệnh tim bẩm sinh không tím. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.