Bài giảng Xử trí loạn nhịp tim - PGS.TS. Phạm Nguyễn Vinh

Bài giảng "Xử trí loạn nhịp tim" đề cập các vấn đề sơ đồ tưới máu hệ dẫn truyền, cấu trúc và chức năng các kênh ion tim, chức năng các kênh ion tim, các dòng ion qua kênh tim, ba cơ chế chính của loạn nhịp, phân loại loạn nhịp, các biện pháp điều trị phòng ngừa đột quỵ rung nhĩ, kiểm soát tần số rung nhĩ, điều trị nhịp nhanh nhất, cuồng thất và rung thất...