Bài giảng Viêm tiểu phế quản -TS.Bs Trần Anh Tuấn

Bài giảng gồm 7 chương: Đại cương về viêm tiểu phế quản, triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng, chẩn đoán viêm tiểu phế quản, các khuyến cáo đánh giá, chẩn đoán, nguyên tắc điều trị, các kết luận. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.