Bài giảng Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng - TS.BS Hồ Huỳnh Quang Trí

Bài giảng "Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng" có kết cấu nội dung trình bày về: Định nghĩa, dịch tễ học và các thể bệnh, vi sinh học, cơ chế bệnh sinh và sinh lý bệnh, lâm sàng, cận lâm sàng, tiêu chuẩn chẩn đoán, điều trị, phòng ngừa. Qua bài giảng giúp bạn nắm được định nghĩa viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, của từng thể bệnh, tính đề kháng kháng sinh của các cầu khuẩn gram dương gây viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, tiêu chuẩn chẩn đoán viêm nội tâm mạc nhiễm trùng theo Đại học Duke...