Bài giảng Vai trò của vitamin & khoáng chất - Bs. Phạm Thị Ngọc Điệp

Bài giảng Vai trò của vitamin & khoáng chất do Bs. Phạm Thị Ngọc Điệp biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Phân loại vitamin; Vai trò của chất khoáng đối với sức khỏe; Vitamin tan trong nước; Vitamin Khoáng kết hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.