Bài giảng Vai trò của điều dưỡng quản lý: Tạo nên một môi trường làm việc lành mạnh

Bài giảng trình bày về các công việc của điều dưỡng quản lý, hội điều dưỡng Hoa Kỳ (AACN) và các vấn đề về yếu tố tạo nên một nhà lãnh đạo thực sự.