Bài giảng Thuốc giảm gò và corticosteroids

Bài giảng Thuốc giảm gò và corticosteroids trình bày các nội dung chính sau: Một số tiến bộ trong điều trị sanh non; Có nên can thiệp ở tất cả các trường hợp sinh non; Những nghiên cứu phân tích gộp về thuốc giảm gò; Corticoid trước sinh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.