Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn Quinolon - ThS. Võ Hồng Nho

Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn Quinolon do ThS. Võ Hồng Nho biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Sản phẩm DOMESCO; Sử dụng kháng sinh trong điều trị; Thông tin sản phẩm DOMESCO;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.