Bài giảng Sử dụng dịch truyền để tăng thể tích tuần hoàn - TS.BS Hồ Huỳnh Quang Trí

Bài giảng "Sử dụng dịch truyền để tăng thể tích tuần hoàn" có kết cấu nội dung gồm 3 phần trình bày về: Phân bố nước trong cơ thể, chỉ định truyền dịch để tăng thể tích tuần hoàn, các loại dịch truyền tĩnh mạch để tăng thể tích tuần hoàn. Qua bài giảng giúp học viên biết các chỉ định truyền dịch để tăng thể tích tuần hoàn, biết các loại dịch truyền tĩnh mạch để tăng thể tích tuần hoàn.