Bài giảng Sinh lý hệ hô hấp - ThS. Phạm Hoàng Khánh

Bài giảng Sinh lý hệ hô hấp do ThS. Phạm Hoàng Khánh biên soạn trình bày về đặc điểm cấu tạo và chức năng bộ máy hô hấp; thông khí phổi; phế dung ký; điều hòa thông khí phổi; trao đổi khí tại phổi; thăm dò chức năng hô hấp;... Mời các bạn tham khảo.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.