Bài giảng Sinh lý gan - ThS.BS. Nguyễn Hồng Hà (ĐH Y dược Cần Thơ)

Dưới đây là bài giảng Sinh lý gan của ThS.BS. Nguyễn Hồng Hà. Bài giảng giúp các bạn biết được cấu trúc giải phẫu của gan; chức năng của hệ thống tuần hoàn gan. Đặc biệt, những câu hỏi trắc nghiệm lượng giá được đưa ra ở cuối bài giảng sẽ giúp các bạn nắm bắt những kiến thức này một cách tốt hơn.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.