Bài giảng Siêu âm tim thai (Fetal Echocardiography) - PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh

Bài giảng với các nội dung: Phôi thai học tim thai, sự tạo thành ống tim độc nhất từ 2 cấu trúc hình ống, sự hình thành các buồng tim và vách ngăn, trang bị thực hiện siêu âm tim thai, khảo sát Doppler dòng máu qua van 2 lá, bệnh cơ tim phì đại mặt cắt 4 buồng dưới sườn...