Bài giảng Siêu âm sản phụ khoa

Các nội dung của bài giảng: Siêu âm chẩn đoán thai, trình tự thăm khám, siêu âm Mode B-2D Real Time, Power doppler và CFM, chỉ định và điều kiện thời gian thăm khám, các thời điểm siêu âm bắt buộc trong thời gian có thai, siêu âm quý đầu...