Bài giảng Siêu âm đánh giá khối u buồng trứng tính theo nguy cơ ác tính theo IOTA

Bài giảng " Siêu âm đánh giá khối u buồng trứng tính theo nguy cơ ác tính theo IOTA" do Ths. Hà Tố Nguyên trình có kết cấu nội dung chia thành 5 phần trình bày về: Thuật ngữ mô tả ung thư buồng trứng trên siêu âm theo IOTA, bảng phân loại ung thư buồng trứng theo iota, các loại ung thư buồng trứng lành tính thường gặp có thể chẩn đoán trên siêu âm, qui luật đơn giản chẩn đoán lành và ác, các model tính nguy cơ ác tính của ung thư buồng trứng.