Bài giảng Siêu âm chẩn đoán sự sống và sự tăng trưởng của thai - BS. Nguyễn Quý Khoáng

Bài giảng cung cấp các thông tin kiến thức về: Đại cương siêu âm chẩn đoán sự sống và sự tăng trưởng của thai, đo đạc thai nhi, rối loạn trong sự phát triển, chậm phát triển không cân đối Asymmetric Iugr, thai phát triển quá mức - Macrosomia, rối loạn trong sự phát triển...