Bài giảng Rung nhĩ cận lâm sàng - Bs. Trịnh Văn Nhị

Bài giảng Rung nhĩ cận lâm sàng do Bs. Trịnh Văn Nhị biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa Rung nhĩ cận lâm sàng; Phát hiện và chẩn đoán rung nhĩ cận lâm sàng; Ý nghĩa lâm sàng của rung nhĩ cận lâm sàng; Xử trí rung nhĩ cận lâm sàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.