Bài giảng Rối loạn chuyển hóa Lipid và các nguy cơ tim mạch

Bài giảng trình bày nguyên nhân tử vong ở người đái tháo đường, đái tháo đường yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh tim mạch, chuyên chở Lipid bình thường, vai trò của đề kháng Insulin trong rối loạn chuyển hóa Lipid, Chuyển hóa Lipid bất thường, HDL và quá trình chống xơ vữa, các yếu tố nguy cơ chính ảnh hưởng đến mục tiêu Lipid, Phân loại các thuốc trong dược lý học về Lipid, ảnh hưởng của các thuốc lên Lipoprotein, quản lý rối loạn chuyển hóa Lipid...