Bài giảng Quản lý y tế (Tài liệu giảng dạy cho cử nhân Y tế công cộng)

Bài giảng Quản lý y tế với mục tiêu giúp cho học viên có thể trình bày được khái niệm cơ bản về lập kế hoạch y tế; trình bày được các loại kế hoạch; mô tả được các cấu phần của lập kế hoạch chiến lược; mô tả được các kỹ năng lập kế hoạch;... Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.