Bài giảng Phương pháp vận chuyển bệnh nhân - CN. Lê Thị Nhân

Bài giảng Phương pháp vận chuyển bệnh nhân do CN. Lê Thị Nhân biên soạn nhằm mục tiêu giúp cho các bạn có thể trình bày được quy tắc vận chuyển bệnh nhân; liệt kê được các phương pháp vận chuyển bệnh nhân; thực hiện được các phương pháp vận chuyển bệnh nhân.