Bài giảng Phương pháp gia tăng hiệu quả máy tái đồng bộ tim

Suy tim là một hội chứng lâm sàng được đặc trưng bởi các triệu chứng điển hình (khó thở, phù mắt cá, mệt) và có thể đi kèm các dấu hiệu (tăng áp lực tĩnh mạch cảnh, rale nổ ở phổi, phù phổ...) gây ra bởi các bất thường cấu trúc và/hoặc chức năng tim, kết quả là làm giảm cung lượng tim và/hoặc tăng áp lực trong buồng tim khi nghỉ hoặc khi gắng sức. Bài giảng liệt kê 14 giải pháp gia tăng hiệu quả máy tái đồng bộ tim.