Bài giảng Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ho ra máu bằng phương pháp nút động mạch phế quản

Bài giảng Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị ho ra máu bằng phương pháp nút động mạch phế quản trình bày việc đánh giá kết quả điều trị cầm máu bằng phương phap nút động mạch phế quản cho những bệnh nhân đã điều trị tại BV Phổi TW năm 2013-2015.