Bài giảng Nghiệm pháp gắng sức bằng thảm chạy: Ứng dụng trên lâm sàng - TS. BS. Phạm Trần Linh

Bài giảng Nghiệm pháp gắng sức bằng thảm chạy: Ứng dụng trên lâm sàng do TS. BS. Phạm Trần Linh biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Một số loại NFGS; Các phương pháp gắng sức ĐTĐ; Cơ chế sinh lý khi gắng sức; Chỉ định ngoài tim mạch;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.