Bài giảng Một vài hình ảnh Siêu âm trong sản khoa - ThS. Trần Danh Cường

Bài giảng với các nội dung: siêu âm quý đầu, siêu âm thai 3 tháng đầu, túi thai 6 tuần, túi noãn hoàng, đầu đám rối mạch mạc, hình ảnh tim 4 buồng, xương đùi và chiều dài xương đùi, thai vô sọ, gáy và màng ối... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết nội dung kiến thức.