Bài giảng Kết quả bước đầu sử dụng vạt da mu chân ngược dòng che phủ vùng bàn ngón chân - BS. Nguyễn Quốc Lữ

Bài giảng Kết quả bước đầu sử dụng vạt da mu chân ngược dòng che phủ vùng bàn ngón chân do BS. Nguyễn Quốc Lữ biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Xác định tỷ lệ thành công của vạt da mu chân ngược dòng; Xác định tỷ lệ biến chứng và tai biến. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.