Bài giảng Hệ tiết niệu - Sinh lý và bệnh lý

Bài giảng Hệ tiết niệu - Sinh lý và bệnh lý trình bày các nội dung chính sau: Bộ máy thận – tiết niệu, loạn sản đan nang thận một bên, đo bể thận, bệnh giãn bể thận, bất thường hệ tiết niệu, Polykystose típ trẻ em, thận tăng âm một bên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.