Bài giảng Đánh giá kết quả khâu nối vi phẫu thần kinh trụ ở cẳng tay

Bài giảng Đánh giá kết quả khâu nối vi phẫu thần kinh trụ ở cẳng tay trình bày đánh giá kết quả lâm sàng sau phẫu thuật khâu nối thần kinh trụ bằng phương pháp vi phẫu ở cẳng tay; Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả PHCN sau phẫu thuật khâu nối thần kinh trụ ở cẳng tay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.