Bài giảng Các phương pháp thăm dò chức năng tim

Bài giảng Các phương pháp thăm dò chức năng tim có nội dung chia thành 2 phần chính: Những phương pháp thăm dò không chảy máu (mỏm tim đồ, trở kháng tim, động mạch cảnh đồ, tâm thanh đồ, tâm thanh cơ động đồ, véc tơ tim đồ, điện tâm đồ); các phương pháp thăm dò chảy máu (có xâm nhập): Thông tim, sinh thiết cơ tim, màng ngoài tim, chụp động mạch vành, chụp cắt lớp vi tính, chụp động mạch chọn lọc cản quang, chụp tĩnh mạch cản quang, chụp bạch mạch cản quang,