Bài giảng Bệnh lý nội mạc

Bài giảng Bệnh lý nội mạc trình bày các nội dung chính sau: Khảo sát nội mạc, đánh giá nội mạc, khảo sát buồng tử cung, buồng tử cung ảo, buồng ảo và nội mạc bình thường, siêu âm bơm buồng tử cung,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.