Bài giảng An toàn thực phẩm - GS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh

Bài giảng An toàn thực phẩm do GS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh biên soạn trình bày về vi sinh vật; lịch sử; dịch tễ học; giám sát/luật lệ; sự lây truyền ngộ độc thực phẩm và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.