Ảnh hưởng của bệnh đái tháo đường đến diễn biến và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng

Bài viết trình bày đánh giá đặc điểm, diễn biến và kết quả điều trị của bệnh nhân (BN) bỏng có bệnh đái tháo đường (ĐTĐ). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu hồi cứu trên 8.753 hồ sơ bệnh án của BN bỏng ≥ 16 tuổi nhập viện điều trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác từ 01/01/2015 - 31/12/2019. BN được chia làm 2 nhóm mắc và không mắc ĐTĐ.