• GT. DƯỢC LÝ HỌC

  GT. DƯỢC LÝ HỌC

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   267 p ndun 02/11/2022 1325 0

 • GT. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NỘI KHOA: Da liễu – Lao – Thần kinh

  GT. CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH NỘI KHOA: Da liễu – Lao – Thần kinh

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng...

   241 p ndun 02/08/2022 1062 0

 • GT. ĐIỀU DƯỠNG NỘI KHOA (SAU ĐẠI HỌC)

  GT. ĐIỀU DƯỠNG NỘI KHOA (SAU ĐẠI HỌC)

  Dùng cho đào tạo điều dưỡng sau đại học.

   546 p ndun 11/08/2022 854 0

 • GT. DINH DƯỠNG-TIẾT CHẾ

  GT. DINH DƯỠNG-TIẾT CHẾ

  Tài liệu dành cho đối tượng Đại học Điều dưỡng-Hộ sinh...

   319 p ndun 02/08/2022 842 0

 • GT. ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ Tập 2

  GT. ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ Tập 2

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   392 p ndun 27/09/2022 838 0

 • Giáo trình Điều dưỡng nội khoa: Phần 1

  Giáo trình Điều dưỡng nội khoa: Phần 1

  Giáo trình Điều dưỡng nội khoa cập nhật những thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực Nội khoa, có đổi mới phương pháp biên soạn tạo tiền đề sư phạm để giác viên và học sinh có thể áp dụng các phương pháp dạy - học hiệu quả. Ở phần 1 cuốn giáo trình các bạn sẽ được tìm hiểu về triệu chứng học bộ máy tuần hoàn; chăm sóc người bệnh...

   142 p ndun 14/03/2019 816 43

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1 - GS.TS. Đỗ Nguyên Phương (chủ biên)

  Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dùng cho các trường đại học và cao đẳng) do GS.TS Đỗ Nguyên Phương chủ biên biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học ở trong chương trình giáo dục đại cương dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 1 gồm nội dung 7...

   172 p ndun 14/03/2019 786 19

 • GT. GIẢI PHẪU

  GT. GIẢI PHẪU

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   288 p ndun 27/09/2022 761 0

 • GT. CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA

  GT. CÁC CHƯƠNG TRÌNH Y TẾ QUỐC GIA

  Tài liệu giảng dạy-học tập...

   151 p ndun 02/08/2022 751 0

 • Giáo trình Điều dưỡng cơ sở: Phần 1

  Giáo trình Điều dưỡng cơ sở: Phần 1

  Giáo trình Điều dưỡng cơ sở: Phần 1 với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Đại cương về cơ sở; y đức và phẩm chất của người điều dưỡng; chức năng điều dưỡng; nhu cầu cơ bản của con người; chăm sóc cơ bản; giao tiếp với bệnh nhân;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

   104 p ndun 14/03/2019 732 30

 • GT. CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TRẺ EM

  GT. CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TRẺ EM

  Tài liệu dùng cho đào tạo cử nhân Điều dưỡng, hộ sinh...

   440 p ndun 27/09/2022 694 0

 • Giáo trình Triết học - PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

  Giáo trình Triết học - PGS.TS. Đoàn Quang Thọ

  Mời các bạn cùng tìm hiểu Giáo trình Triết học do PGS.TS Đoàn Quang Thọ làm chủ biên để hiểu thêm về định nghĩa của triết học & vai trò của triết học trong đời sống xã hội, khái lược về lịch sử Triết học phương Đông, chủ nghĩa duy vật biện chứng, phép biện chứng duy vật và các nội dung khác.

   560 p ndun 14/03/2019 628 30

Hướng dẫn khai thác thư viện số