Vũ Khắc Bộ - THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN GIÁO DỤC SỨC KHỎE CỦA ĐIỀU DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH SUY TIM TRƯỚC KHI RA VIỆN TẠI KHOA HỒI SỨC - CẤP CỨU BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN NGA SƠN,TỈNH THANH HÓA

Mục tiêu:
1. Mô tả thực trạng hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe của điều dưỡng cho người bệnh suy tim trước khi ra viện tại khoa Hồi sức -Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa từ20/6/2018 đến 20/8/2018.
2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe của điều dưỡng cho người bệnh suy tim trước khi ra viện tại khoa Hồi sức -Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Từ khóa: Suy tim, giáo dục sức khỏe

37 p hieutvdd 15/05/2019 482 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.