Trần Thị Hiền Phi-Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh phẫu thuật tuyến giáp của điều dưỡngtại Bệnh viện Nội tiết TW năm 2018

1. Mô tả hoạt động chăm sóc của điều dưỡng trên người bệnh phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh Viện Nội Tiết Trung Ương năm 2018.
2. Phân tích một số yếu tố liên quan đếnchất lượng chăm sóc của điều dưỡng trên người bệnh phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh Viện Nội Tiết Trung Ương năm 2018.

Từ khóa: Phẫu thuật tuyến giáp, Chăm sóc

91 p hieutvdd 24/06/2019 164 3

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.