Tống Thị Mừng - THỰC TRẠNG KIẾN THỨC VỆ SINH THAI NGHÉN CỦA PHỤ NỮ ĐẾN KHÁM THAI TẠI PHÒNG KHÁM THAI BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH YÊN BÁI NĂM 2018

Thực trạng kiến thức vệ sinh thai nghén của phụ nữ mang thai đến khám thai tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái năm 2018. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kiến thức vệ sinh thai nghén cho phụ nữ mang thai tại tỉnh Yên Bái.

Từ khóa: Vệ sinh thai nghén, phụ nữ mang thai

42 p hieutvdd 19/07/2019 255 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.