Thực trạng và những yếu tố ảnh hưởng đến tự quản lý bệnh của người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện Đà Nẵng năm 2016

Mô tả thực trạng tự quản lý bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng ở người bệnh đái tháo đường type 2 điều trị ngoại trú. Xác định mối tương quan giữa một số yếu tố đối với việc tự quản lý bệnh ở người bệnh đái tháo đường type 2...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.