THỰC TRẠNG TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ ARV CỦA NGƯỜI BỆNH HIV/AIDS TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2016

Mô tả thực trạng tuân thủ điều trị ARV của người bệnh HIV/AIDS. Xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị ARV của người bệnh HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Nam Định...

Từ khóa: Tuân thủ điều trị ARV, HIV/AIDS

106 p toantvdd 15/05/2019 524 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.