THAY ĐỔI KIẾN THỨC VỀ BỆNH TAY CHÂN MIỆNG CỦA CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI SAU GIÁO DỤC SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN - NHI ĐÀ NẴNG, NĂM 2018

Kết quả nghiên cứu:kiến thức chưa đúng về đường lây truyền bệnh và
đến quầy thuốc mua thuốc bôi da cho trẻ khi chăm sóc trẻ bị bệnh có tỷ lệ lần
lượt là 80,9%, 41,2%. Tỷ lệ bà mẹ chọn các biện pháp phòng bệnh tay chân
miệng lau sạch đồ chơi, vật dụng, sàn nhà chiếm tỷ lệ thấp là 23,5%.
Điểm trung bình chung của bà mẹ về bệnh tay chân miệng trước can thiệp là
30,59 ± 8,39 (dao động từ 14 đến 50 điểm), ngay sau can thiệp điểm trung bình
cao hơn là 49,13 ± 5,41 (dao động từ 34 đến 57 điểm) và vẫn còn duy trì ở mức
cao sau 1 tháng can thiệp 45,54 ± 4,78 (dao động từ 31 đến 54 điểm). Sự khác
biệt có ý nghĩa thống kê về điểm trung bình kiến thức về bệnh tay chân miệng của
các bà mẹgiữa ngay sau can thiệp và trước can thiệp, giữa sau can thiệp 1 tháng và
trước can thiệp (p < 0,05) với khoảng tin cậy 95%.
Kết luận:Thực trạng kiến thức về bệnh tay chân miệng của các bà mẹ là
chưa tốt và có sự thay đổi rõ rệt về kiến thức bệnh tay chân miệng của các bà
mẹ ngay sau can thiệp giáo dục và vẫn duy trì ở mức độ tốt sau can thiệp 1
tháng.

Từ khóa: Bệnh tay chân miệng, bà mẹ, trẻ em

114 p hieutvdd 15/05/2019 572 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.