NGUYỄN VĂN ĐẠT. THỰC TRẠNG KIẾN THỨC TỰ TIÊM INSULIN CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO DƯỜNG ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA NỘI THẬN- IẾT NIỆU-NỘI TIẾT BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2022

Mô tả thực trạng kiến thức tự tiêm Insulin của người bệnh đái tháo đường điều trị tại Khoa Nội Thận - Tiết niệu - Nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định năm 2022...

Từ khóa: Insulin, tự tiêm, đái tháo đường

59 p toantvdd 01/08/2022 63 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.