NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH.THỰC TRẠNG ĐI BUỒNG THƯỜNG QUY CỦA ĐIỀU DƯỠNG/HỘ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2021

Mô tả thực trạng đi buồng thường quy của điều dưỡng/hộ sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội, năm 2021. Tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến thực hành đi buồng thường quy của điều dưỡng/hộ sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2021...
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.