Nghiên cứu mối tương quan giữa nồng độ NT-ProBNP, Hs-TROPONIN T với mức độ nặng và biến cố tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim không ST chênh lên

Bài viết với mục tiêu phân tầng nguy cơ và đánh giá tiên lượng BN theo thang điểm GRACE; đánh giá mối liên quan và tương quan giữa nồng độ NT-ProBNP và hs-Troponin T với mức độ nặng trên lâm sàng, tổn thương mạch vành và biến cố tim mạch trong 30 ngày.