Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ hs-CRP huyết tương với tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân mắc hội chứng vành cấp được điều trị tại Bệnh viện Quân y 175

Nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ hs-CRP huyết tương với tổn thương động mạch vành (ĐMV) được xem xét trên các mặt: động mạch tổn thương thủ phạm, số nhánh ĐMV tổn thương, dòng chảy TIMI và điểm GENSINI.