Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố tiên lượng nặng ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do Klebsiella (01-2015 đến 6-2016)

Klebsiella là nguyên nhân thường gặp gây nhiễm khuẩn huyết (NKH) trên lâm sàng. Klebsiella không chỉ gây NKH ở cộng đồng mà còn cả trong môi trường bệnh viện với tỷ lệ dao động từ 8 - 35%. Bài viết tiến hành nghiên cứu với mục tiêu: Mô tả một số biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng và xác định một số yếu tố tiên lượng nặng ở BN NKH do Klebsiella.