Nghiên cứu căn cứ nguyên gây nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Nha Trang, năm 2009

Nghiên cứu căn nguyên gây nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Nha Trang, năm 2009", chuyên ngành Vi sinh y học do Vũ Văn Thành thực hiện nhằm mục tiêu xác định giới hạn nên một số căn nguyên gây nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi, xác định căn nguyên gây nhiễm trùng hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi và tính nhạy cảm với kháng sinh của các vi khuẩn thường gặp; tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến căn nguyên gây nhiễm trùng hô hấp cấp ở trẻ dưới 5 tuổi.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.