Ebook Điều trị bệnh hen phế quản: Phần 1

Phần 1 của cuốn "Phòng và điều trị bệnh hen phế quản" trình bày các nội dung chính sau: Hen phế quản theo y học cổ truyền, phân loại hen phế quản, triệu chứng hen phế quản, hen phế quản theo y học hiện đại, biến chứng của hen phế quản, thuốc điều trị hen phế quản.