Ebook Các phương thức điều trị bằng vật lý: Phần 2

Nối tiếp phần 1 cuốn "Ebook Các phương thức điều trị bằng vật lý" đến với phần 2 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về dòng cao tần - thâu nhiệt sóng ngắn; các dòng điện giảm đau; dòng ganvanic; laser trong vật lý trị liệu;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.