Ebook Bệnh trĩ và cách điều trị: Phần 2 - NXB Thời Đại

Nối tiếp phần 1, phần 2 tiếp tục giới thiệu tới bạn 2 nội dung: Phương pháp phòng và điều trị bệnh trĩ, chế độ dinh dưỡng sinh hoạt và rèn luyện đối với bệnh trĩ. Ngoài ra, các bạn sẽ được cung cấp thông tin về một số bệnh dễ nhầm với bệnh trĩ... Cuốn sách như một cuốn cẩm nang dành cho người bệnh và người thân của người bệnh, giúp họ tự chăm sóc bản thân hoặc chăm sóc người thân của mình tốt hơn.