ĐẶNG THỊ PHƯƠNG NGA. Thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc điều trị của người bệnh tăng huyết áp ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2019

Mô tả thực trạng tuân thủ sử dụng thuốc điều trị của người bệnh THA ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La năm 2019. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tuân thủ sử dụng thuốc điều trị cho người bệnh THA ngoại trú tại bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.
Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.