• Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 1: Khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giải tích tổ hợp; biến cố và mối quan hệ giữa các biến cố; định nghĩa xác suất; một số công thức tính xác suất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p ndun 24/09/2022 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 5: Ước lượng cho một tham số thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm cơ bản ước lượng; ước lượng điểm; ước lượng khoảng tin cậy; ước lượng khoảng cho giá trị trung bình; ước lượng khoảng cho tỉ lệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p ndun 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 2: Biến ngẫu nhiên

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 2: Biến ngẫu nhiên

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 2: Biến ngẫu nhiên. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm biến ngẫu nhiên; biểu diễn biến ngẫu nhiên; hàm phân phối biến ngẫu nhiên; hai biến ngẫu nhiên rời rạc độc lập; hàm của biến ngẫu nhiên; các đặc trưng của biến ngẫu nhiên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p ndun 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 4: Lý thuyết mẫu

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 4: Lý thuyết mẫu

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 4: Lý thuyết mẫu. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm tổng thể và mẫu; mẫu ngẫu nhiên, mẫu cụ thể; các kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên; các đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên; trung bình mẫu ngẫu nhiên; tỉ lệ mẫu ngẫu nhiên; phương sai mẫu ngẫu nhiên;... Mời các...

   41 p ndun 24/09/2022 4 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 3: Một số phân phối xác suất thông dụng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: biến ngẫu nhiên rời rạc; phân phối nhị thức; phân phối siêu bội; phân phối Poisson; biến ngẫu nhiên liên tục; phân phối chuẩn; phân phối Chi bình phương, phân phối Student;... Mời các bạn cùng...

   48 p ndun 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê

  Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê trong y học - Chương 6: Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: giới thiệu kiểm định giả thuyết; kiểm định giả thuyết về một giá trị trung bình; kiểm định giả thuyết về một tỷ lệ; kiểm định giả thuyết về hai giá trị trung bình; kiểm định giả thuyết...

   35 p ndun 24/09/2022 4 0

 • Bài giảng Rung nhĩ cận lâm sàng - Bs. Trịnh Văn Nhị

  Bài giảng Rung nhĩ cận lâm sàng - Bs. Trịnh Văn Nhị

  Bài giảng Rung nhĩ cận lâm sàng do Bs. Trịnh Văn Nhị biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Định nghĩa Rung nhĩ cận lâm sàng; Phát hiện và chẩn đoán rung nhĩ cận lâm sàng; Ý nghĩa lâm sàng của rung nhĩ cận lâm sàng; Xử trí rung nhĩ cận lâm sàng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   27 p ndun 24/09/2022 1 0

 • Bài giảng Vai trò của vitamin & khoáng chất - Bs. Phạm Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Vai trò của vitamin & khoáng chất - Bs. Phạm Thị Ngọc Điệp

  Bài giảng Vai trò của vitamin & khoáng chất do Bs. Phạm Thị Ngọc Điệp biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Phân loại vitamin; Vai trò của chất khoáng đối với sức khỏe; Vitamin tan trong nước; Vitamin Khoáng kết hợp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   31 p ndun 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn Quinolon - ThS. Võ Hồng Nho

  Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn Quinolon - ThS. Võ Hồng Nho

  Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn Quinolon do ThS. Võ Hồng Nho biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Sản phẩm DOMESCO; Sử dụng kháng sinh trong điều trị; Thông tin sản phẩm DOMESCO;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   31 p ndun 24/09/2022 5 0

 • Bài giảng Xử trí viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: Một số điểm chính - TS.BS. Không Nam Hương

  Bài giảng Xử trí viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: Một số điểm chính - TS.BS. Không Nam Hương

  Bài giảng Xử trí viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn: Một số điểm chính - TS. BS. Không Nam Hương biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Các khuyến cáo về xử trí viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn; Xử trí viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn; Điều trị kháng sinh trong viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   18 p ndun 24/09/2022 3 0

 • Bài giảng Bệnh tim mạch ở phụ nữ - TS. BS. Trịnh Việt Hà

  Bài giảng Bệnh tim mạch ở phụ nữ - TS. BS. Trịnh Việt Hà

  Bài giảng Bệnh tim mạch ở phụ nữ do TS. BS. Trịnh Việt Hà biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Tăng huyết áp khi mang thai; Tiền sản giật, sinh non; Đái tháo đường thai kỳ; Thai hạn chế phát triển trong tử cung; Thời kỳ cho con bú; Rối loạn lipid máu ở phụ nữ mang thai; Mối liên quan giữa nguy cơ tim mạch trong tương lai và biến cố sản khoa. Mời...

   63 p ndun 24/09/2022 6 0

 • Bài giảng Vai trò đột biến gen và hội chứng Brugada - ThS. Bs. Trần Tuấn Việt

  Bài giảng Vai trò đột biến gen và hội chứng Brugada - ThS. Bs. Trần Tuấn Việt

  Bài giảng Vai trò đột biến gen và hội chứng Brugada do ThS. Bs. Trần Tuấn Việt biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Bệnh lý kênh Ion; Cơ chế bệnh sinh; Một số đột biến Gene trong hội chứng Brugada; Brs và bệnh lý cơ tim;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   32 p ndun 24/09/2022 3 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số