TRẦN THỊ HỒNG THẮM. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC RỐI LOẠN GIÁC NGỦ TRÊN NGƯỜI BỆNH TRẦM CẢM VÀ KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC RỐI LOẠN GIẤC NGỦ TRÊN NGƯỜI BỆNH TRẦM CẢM

Nghiên cứu thực trạng giấc ngủ và chăm sóc rối loạn giấc ngủ trên người bệnh trầm cảm. Kiến nghị một số giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc rối loạn giấc ngủ trên người bệnh trầm cảm...

Từ khóa: Rối loạn giấc ngủ, trầm cảm

39 p toantvdd 21/07/2019 178 0

Bạn đang xem trang mẫu tài liệu này.